Krakovski gozd

Krakovski gozd – največji nižinski poplavni gozd v Sloveniji

Severno od Kostanjevice na Krki se na poplavni ravnici ob spodnjem toku reke Krke razprostira Krakovski gozd. Skupaj s prostranim obrobjem vlažnih travišč je eno pomembnejših slovenskih mokrišč in hkrati največje sklenjeno ravninsko gozdno območje hrasta doba, ki je prava redkost v Sloveniji, belega gabra in črne jelše. Gozd odlikuje visoka stopnja ohranjenosti avtohtonih gozdnih združb. V osrednjem delu gozda, v 40,5 hektarja velikem naravnem rezervatu z značajem sekundarnega pragozda vzbujajo občudovanje vitalni stoletni dobi s široko razvejanimi krošnjami, ki ga dopolnjujejo odmrli stoječi in padli leseni velikani. V okrilju gozda je zaraščajoče močvirje Trstenik. Ogrožen nižinski hrastov gozd z redkimi vrstami ptic, dvoživk, rib, hroščev in gliv je del evropskega omrežja Natura 2000, katerega neločljiv del je tudi reka Krka. V Krakovskem gozdu domujejo številne ogrožene rastlinske in živalske vrste. Značilna je velika pestrost tipičnih gozdnih vrst ptic. Mozaik vodnih in kopnih habitatov v Krakovskem gozdu je optimalna mrestišča 15-tim vrstam dvoživk, med drugim gnezdišče plavčka, zelene krastače,.. Plavček je dobil ime po barvi, v katero se samci odenejo za nekaj dni v času parjenja.

Na obrobju Krakovskega gozda, v vasi Malence, sameva tristoletni Cvelbarjev hrast dob, ki s 7,5 m prsnega obsega in 33 m višine sodi med tri najmogočnejša drevesa te vrste v Sloveniji.

Ob robu Krakovskega gozda poteka 8km dolga Resslova pot, imenovana po gozdarju in izumitelju ladijskega vijaka Josefu Resslu, ki je novo tehnično napravo preizkušal na Krki med Kostanjevico in Dobravo pri Šentjerneju. Krožna pešpot z izhodiščem pri gostilni Žolnir na obrobju Krakovskega gozda povezuje močvirje Trstenik, osrednji del gozda, obrobje naravnega rezervata in poplavne travnike ob reki Krki.

Krakovski gozd
Krakovski gozd
Kontakt

Vila Castanea***

Ulica talcev 9,
8311 Kostanjevica na Krki
Tel: +386 69 927 593
info@vilacastanea.si

Green & Safe Travel